คําคม

รวมคําคมโดนๆ เด็ดๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณเมื่อได้อ่าน
เราไม่อาจตัดสินใจแทนคนอื่นได้ เราจึงไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเราเช่นกัน ดังนั้น จงทำตามหัวใจของคุณเถอะ
คำพูดและการกระทำที่ดีของเราอาจสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับใครก็ได้ และหากมันมีผลทำให้ชีวิตคนหนึ่งคนดีขึ้นเพียงเล็กน้อยมันก็คุ้มค่าที่จะทำ
หากชีวิตวัดด้วยความสำเร็จเพียงอย่างเดียว เราคงตายตั้งแต่เป็นเด็กเดินตั้งไข่แล้ว
ไม่มีใครทำให้เราพ่ายแพ้ได้ ยกเว้นเราทำให้พ่ายแพ้ด้วยตัวเราเอง
I don't care if you're black, white, short, tall, skinny, rich or poor. If you respect me, I'll respect you.
(ฉันไม่สนใจว่าคุณจะดำ, ขาว, เตี้ย, สูง, ผอม, รวยหรือจน แต่ถ้าคุณเคารพฉัน ฉันก็จะเคารพคุณ)
We don't grow when things are easy. We grow when we face challenges.
(เราจะไม่เติบโตขึ้นหากทุกสิ่งที่เจอนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่เราจะเติบโตขึ้นเมื่อเราได้เผชิญหน้ากับความท้าทาย)
Don't judge people by their looks.
(อย่าตัดสินคนแค่เพียงภาพลักษณ์ภายนอก)
Every story has an end but in life every end is a new beginning.
(เรื่องราวทุกเรื่องนั้นมีตอนจบ แต่ในชีวิตจริง ในทุกๆตอนจบคือการเริ่มต้นครั้งใหม่)
When is the best time to tell someone you love him ?
Before someone else does.
(ตอนไหนคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะบอกใครบางคนว่าคุณรักเค้า ?
ก่อนที่คนอื่นจะบอกเขาคนนั้น
ก่อนคุณ
)
The only way to do great work is to love what you do. Steve Jobs
(หนทางเดียวที่จะทำงานให้ดีเยี่ยมคือ"รัก"ในสิ่งที่คุณทำ - Steve Jobs)
My pain may be the reason for somebody is laugh. But my laugh must never be the reason for somebody is pain. Charlie Chaplin
(ความเจ็บปวดของผมอาจทำให้ใครบางคนหัวเราะ แต่เสียงหัวเราะของผมจะต้องไม่มีวันทำให้ใครเจ็บปวด - Charlie Chaplin)
Death ends a life but not a relationshop.
(ความตายพรากชีวิต แต่ไม่ใช่สายสัมพันธ์)
I don't care what you think about me. I don't think about you at all.
(ฉันไม่สนว่าคุณจะคิดยังไงเกี่ยวกับฉัน
ฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับคุณเลยสักนิดเดียว
)
At some point you have to realize that some people can stay in your heart but not in your life.
(เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณก็จำเป็นต้องตระหนักว่า คนบางคนสามารถอยู่ได้เพียงแค่ในใจไม่ใช่ในชีวิตของคุณ)
Pretty words are not always true and true words are not always pretty.
(คำพูดที่สวยงามไม่ได้จริงเสมอไป และการพูดความจริงก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเช่นกัน)