คําคมโดนๆ

คําคมโดนๆ คําคมโดนใจ ทุกประโยคทุกถ้อยคํา!
คำพูดและการกระทำที่ดีของเราอาจสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับใครก็ได้ และหากมันมีผลทำให้ชีวิตคนหนึ่งคนดีขึ้นเพียงเล็กน้อยมันก็คุ้มค่าที่จะทำ
หากชีวิตวัดด้วยความสำเร็จเพียงอย่างเดียว เราคงตายตั้งแต่เป็นเด็กเดินตั้งไข่แล้ว
ไม่มีใครทำให้เราพ่ายแพ้ได้ ยกเว้นเราทำให้พ่ายแพ้ด้วยตัวเราเอง
คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นโอกาส เพราะมันดูเผินๆเหมือนงานๆหนึ่ง
คนที่ชมคุณเกินความคาดหวังของคุณมากเกินไป อาจกำลังล่อลวงคุณหรือคิดจะล่อลวงคุณอยู่
อุปสรรคเปิดเผยอัจฉริยะ ความสำเร็จซ่อนเขาไว้
งานใหญ่มักถูกมอบหมายให้คนที่พิสูจน์แล้วว่างานเดิมมันเล็กเกินไปสำหรับเขา
ทุกคนคอยคิดจะเปลี่ยนแปลงโลก แต่ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนตัวเอง
จับผิดตัวเองดีกว่าจับผิดคนอื่น
ข่าวดีก็คือข่าวร้ายกลายเป็นข่าวดีได้เมื่อคุณเปลี่ยนทัศนคติ
ไม่มีคนยิ่งใหญ่ถ้าหากไม่มีคนเล็กๆ
มันมีที่ว่างเสมอในจุดสูงสุ
คุณไม่มีวันจะประสบความสำเร็จที่แท้จริงถ้าคุณไม่รักในสิ่งที่ทำ
วินัยที่ปราศจากเสรีภาพคือเผด็จการ เสรีภาพที่ปราศจากวินัยคือโกลาหล
อะไรที่ได้มาง่ายๆ เรามักไม่เห็นคุณค่าของมัน