คําคมโดนๆ

คําคมโดนๆ คําคมโดนใจ ทุกประโยคทุกถ้อยคํา!
"สุภาพบุรุษ" คือคนที่ให้โลกนี้มากกว่าที่เขากอบโกย (George Bernard Shaw)
หากคนสองคนเห็นพ้องต้องกันตลอดเวลา มีเพียงคนเดียวก็พอ
คนส่วนใหญ่มักมองโอกาสไม่ออก เพราะว่ามันแฝงกายมาในรูปของ งาน" (Thomas Alva Edison)
เมื่อลมเปลี่ยนทิศ บางคนเลือกสร้างที่กำบัง แต่บางคนกลับเลือกสร้างกังหันลม
ครูทั่วไปบอก ครูที่ดีอธิบาย ครูที่เก่งแสดงให้ดู ครูที่ยิ่งใหญ่สร้างแรงบันดาลใจ
จงไม่กลัวการล้มเหลว เพราะสิ่งดีๆมักเกิดตามมาเสมอ
ถ้าเป้าหมายของกัปตันคือรักษาเรือ ก็จงจอดในท่าเรือตลอดไป
โลกนี้อันตราย ไม่ใช่เพราะคนเลว แต่เพราะคนอื่นทนดูคนทำเลวโดยไม่ทำอะไรเลย
ความมักใหญ่ใฝ่สูง ทำให้ต้องตัดญาติขาดมิตรและหลงลืมบุญคุณ
ในโลกของธุรกิจ เราได้รับค่าจ้างสองอย่างคือเงินและประสบการณ์ เลือกประสบการณ์ เงินจะตามมา
คนที่ยอมรับความชั่วโดยปราศจากการโต้แย้ง ถือว่าเป็นผู้ให้ความร่วมมือ

เราล้มได้หลายครั้ง แต่เมื่อใดที่ล้มแล้วโทษคนอื่น เมื่อนั้นคือล้มเหลว
ระวังรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่รั่วไหล เรือใหญ่จมเพราะรูเล็กๆเช่นกัน
คนที่ไม่มีจุดยืน พร้อมจะไปตามใครก็ได้
คนเก่งแก้ปัญหา คนฉลาดทำให้ปัญหาไม่เกิด