คําคมโดนๆ

คําคมโดนๆ คําคมโดนใจ ทุกประโยคทุกถ้อยคํา!
ไม่มีใครจำคำพูดโกหกของตนเองได้หมด
เก่งทำ เหนือกว่า เก่งพูด
คนที่ยิ่งใหญ่จริงยืนเคียงข้างคนของเขา ไม่ใช่ยืนเหนือพวกเขา
เวลาขับรถเรามองกระจกหน้าเป็นส่วนใหญ่ หากเราขับรถโดยมองแต่กระจกหลัง เราคงไปไม่ถึงไหน 
การทำงานก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากเราทําเเบบเดิมทุกวัน ก็เหมือนขับรถมองแต่กระจกหลัง เราคงไปไม่ถึงไหน เช่นกัน
ปลูกถั่วงอกสองวันได้กิน แต่ปลูกคนใช้เวลาเป็นปีๆ
ศิลปของความฉลาดคือ...การที่รู้ว่าจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ในเรื่องใ
เรือโนอาห์สร้างโดยมือสมัครเล่น ไททานิคสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่ารอผู้เชี่ยวชาญ
แม้ว่าคุณได้ทำทุกอย่างมาดี แต่จะมีคนแซงคุณขึ้นไปหากคุณหยุดพัฒนา
อย่าลดค่าตนเองโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ เราแต่ละคนก็เกิดมามีเอกลักษณ์พิเศษ
ปัญญาสอนกันไม่ได้ เราต้องค้นพบด้วยตัวเราเองจากการเดินทางด้วยนํ้าพักนํ้าแรงของเรา
การให้อภัย และการปล่อยวาง เป็นก้าวสำคัญไปสู่ความสุข
หากต้องการเข้าใจเรื่องใดลึกซึ้ง ให้สอนเรื่องนั้น
ยอดคนพูดน้อยถ่อมตน แต่ทำงานเกินความคาดหวังเสม
ไม่มีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ครั้งใด ที่ปราศจากการคาดเดาอย่างห้าวหาญ
ทุกนาทีที่โกรธ เราสูญเสียหกสิบวินาทีของความสุข