คําคมโดนๆ

คําคมโดนๆ คําคมโดนใจ ทุกประโยคทุกถ้อยคํา!
ฉันเปลี่ยนทิศลมไม่ได้ แต่ฉันปรับใบเรือเพื่อนำเรือไปสู่เป้าหมายได้
หากเราตระหนักว่าเรานั้นรู้น้อยเพียงใด เราจะขวนขวายอยากเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น
ความสุขในชีวิตคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของความคิดคุณ
เมื่อคุณตัดสินคนอื่น คุณไม่ได้นิยามเขา แต่คุณกำลังนิยามตนเอง
การที่เรา...เคยพ่ายแำพ้...ซักวันหนึ่งมันจะกลายเป็น...สิ่งที่มีค่ามหาศาลต่อเรา...
ชีวิตในบางครั้ง...ความไม่ยุติธรรมก็คล้ายเป็นเรื่องถูกต้อง...ความเจ็บปวดก็คล้ายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง...ความเสียเปรียบก็อาจถูกยัดเยียดให้...ความพ่ายแพ้ก็อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดฝัน...คนที่เข้มแข็งเท่านั้น...จึงจะสามารถทนรับเอาไว้ได้...เพื่อที่จะกอบกู้ทุกอย่างกลับคืนมา...
ไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่ม...ไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหา...ไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพา...ไม่มีคำว่าดีกว่าหากเราไม่ตั้งใจ...
ความร้อนอบอ้าว...จะมาก่อนฝน...ความลำบากยากจน...จะมาก่อนความสุข...
ความมืดทั้งโลก...ก็ดับแสงเทียนเล่มหนึ่งไม่ได้
พูดเร็วไป...เสียใจที่ไม่ทันได้คิด   คิดนานไป...เสียใจที่ไม่มีโอกาสได้พูด
ไม่มีคำว่าล้มเหลว...นอกเสียจากว่าจะล้มเลิกไปเสียก่อน
ความทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็น...หากแต่ความทุกข์มีไว้ให้เห็น
ความเชื่อสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จได้ ความรักสามารถทำให้คนฟันฝ่าอุปสรรคหนักหนาได้
ล้านคนเชื่อมั่นในตัวคุณ หรือจะสู้...คุณ...เชื่อมั่นในตัวเองแค่คนเดียว
ไม่มีน้ำ...แม้ปลาจะว่ายเก่งเพียงได...ก็ไม่รอด...