คําคมโดนๆ

คําคมโดนๆ คําคมโดนใจ ทุกประโยคทุกถ้อยคํา!
คนจนเป็นล้านๆ คน...ทำมาหากินด้วยความยากลำบาก...เพราะเขาใข้แรงกายเป็นส่วนใหญ่...แต่ใช้สมองแค่ 10%...เท่านั้น...
คิดดี...คิดใหญ่ก็ไร้ค่า...หากวันนี้หรือพรุ่งนี้ยังเป็นแค่ความคิด...ไม่ได้ลงมือทำ...
ความรักจะพาเราฟันฝ่าอุปสรรคหนักหนาได้....ความศัรทธาจะพาเราประสบความสำเร็จได้...
หากมัวแต่คิด...แต่ไม่ลงมือทำ...จะคิดดีแค่ีใหนก็ไร้ประโยชน์
เวลาเป็นสิ่งที่น้อยเสมอ...สำหรับคนที่ไม่มีระเบียบวินัย...