คําคมสอนใจ

คําคมสอนใจ อ่านคําคมสอนใจไว้สอนชีวิตเราเองให้ดีขึ้น
ความรู้...บางครั้งเราได้จากความผิดพลาด...มากกว่าคุณความดี...
ชีวิตมีไว้เพื่อความพอใจ...มิใช่มีไว้เพื่อร้องทุกข์...
แก้วสารพัดนึก...ไม่เคยมีอยู่จริงๆ เลยในโลกมนุษย์...
การฝึกตัวเอง...สร้างตนเอง...พยายามเอาชนะตนเอง...เป็นกฎแห่งความเจริญ...
แรงของปลา...อยู่ที่หาง...กำลังของคนอยู่ที่ใจ...
ลิ้นยาวเพียงสองนิ้วเท่านั้น...ทำให้ขงเบ้งยกเมืองให้เล่าปี่ได้...
ความสำเร็จของคน...ไม่ได้เกิดจากสวรรค์...ไม่ได้เกิดจากโชคชะตา...แต่เกิดจากการฝึกฝน...อย่างจริงจัง...และสม่ำเสมอ...
ถ้าไม่พบกับความทุกข์ยาก...ก็ไม่ได้สิ่งไดมา...
เวลาเจอคนเลว...ให้บอกตัวเองว่า...นี่คือตัวอย่างของชีวิต...ที่ไม่พึงประสงค์...
ถ้าตั้งใจว่าทำได้...แม้หินหนักก็ยังยกไหว...
จงประหยัด...คำติ...แต่อย่าตระหนี่...คำชม...
สิ่งที่มีค่ามาก...ย่อมมีอุปสรรคเยอะ...
เจอคนเก่ง...จงเรียนรู้จากเขา...เจอคนงี่เง่า...ให้เอามาสอนตัวเอง...
น้ำ...ทำให้เรือลอยได้...น้ำก็ทำให้เรือจมได้...
ในโลกนี้...ไม่มีใครเก่งที่สุด...ไม่มีใคร...ฉลาดที่สุด...เราต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น...เราต้องพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้น...