คําคมสอนหญิง

คําคมสอนหญิง คําคมที่ผู้หญิงทุกคนต้องอ่าน!
เปล่งวาจางาม...ยังประโยชน์ให้สำเร็จ...
ผู้หญิงชั่วมากผัว...ยังมีศักดิ์ศรีเหนือกว่า...ผู้หญิงดี...มากชู้...
เพียงภาษาในดวงตาหญิง...ก็สามารถทำให้บุรุษ...ทรุดกายลงแทบเ้ท้าได้...
ชายเจ้าชู้...มองหน้าอกผู้หญิง...ด้วยความหมายที่ไกลเกินกว่า...จะเป็นถึงนมของทารก...
สตรีงามล้นฟ้าเลิศนารีก็เพราะมี...ความซื่อสัตย์กตัญญู...
ดอกไม้งามได้เพราะ...รูปลักษณ์และสีสัน...คนจะงามได้เพราะ...พระธรรม...
ถ้าจะแพ้อย่าอ่อนแอให้ใครเห็น...ถ้าอยากเป็นคนเข้มแข็งต้องแกร่งไว้...ถ้าอยากร้องให้ก็ร้องให้หนำใจ...แต่ขอให้...ได้อะไรจากน้ำตา...
น้ำตาอิสตรี...หลั่งออกมาได้...แม้ในเวลาที่หัวใจเธอหัวเราะ...
หัวเราะเอง...คนอื่นพลอยขำและหัวเราะตาม...แต่ร้องให้เอง...ต้องเช็ดน้ำตาเอง...
เสน่ห์...สะดุดตา...คุณความดีสะดุดใจ...
ในการคบคน...ศิลปไดๆ ...ก็สู้ความจริงไม่ได้...