คําคมชีวิต

คําคมชีวิต คำคมที่จะทำให้ชีวิตขอบคุณเปลี่ยนไป
คนจำนวนมากมาย...ได้รับคำแนะนำ...แต่มีคนฉลาดไม่กี่คน...นำไปใช้...
คนที่ปรับปรุงไม่ได้...ก้าวหน้าไม่เป็น...
เอาแต่พูด...เอาแต่ท่องทฤษฎี...ไม่ลงมือปฏิบัติไม่มีการพบความสำเร็จ...
คนที่มีสมองที่ว่องไว...กับมือที่ขยัน...จะสามารถหาเงินได้ตลอดเวลา...
เราไม่สามารถรู้ได้ว่า...เราจะบินได้สูงแค่ไหน...จนกว่าเราจะ...กางปีกแล้วบินออกไป...
ถ้าทำในสิ่งที่เคยทำ...จะได้ในสิ่งที่เคยได้...ถ้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ...คุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้...
เพียงเปลี่ยนความคิด...ชีวิตคุณก็เปลี่ยน...
เวลาเจอวิกฤต...ให้บอกตัวเองว่า...นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม...ในวิกฤตย่อมมีโอกาส...
เวลาเจออุบัติเหตุ...ให้บอกตัวเองว่า...นี่คือคำเตือนว่า...จงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด...
เวลาเจอคนกลิ้งกะล่อน...ให้บอกตัวเองว่า...นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิต...ที่ไม่น่าเจริญรอยตาม...
การไตร่ตรอง...เป็นเครื่องประคองความผิดพลาด...