คําคมภาษาอังกฤษ

รวมคําคมภาษาอังกฤษ สั้นๆ โดนๆ พร้อมแปลไทย
Don't be afraid to change. You may lose something good but you may gain something better.
(จงอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลง คุณอาจจะสูญเสียสิ่งที่ดีไปแต่คุณก็อาจจะได้รับในสิ่งที่ดีกว่ากลับมาแทน)
The past cannot be changes, forgotten, edited or erasaed; it can only be accepted.
(อดีตนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,ลืม,แก้ไขหรือลบออกไปได้เราทำได้แค่เพียงยอมรับมันเท่านั้น)
The scariest thing about distance is you don't know whether they will miss you or forget about you.
(สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของระยะทางที่ห่างไกลคือการที่คุณไม่รู้ว่าเขาจะยังคิดถึงคุณอยู่หรือลืมคุณไปแล้ว)
Life is not about waiting for the storm to pass. It is about learning to dance in the rain.
(ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรอให้พายุพัดผ่านไป แต่มันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ที่จะเต้นอยู่ท่ามกลางสายฝน)
Be yourself no matter whatever they say.
(ไม่ว่าใครจะว่ายังไงจงเป็นตัวของตัวเอง)
Never let go of your dream.
(จงอย่าละทิ้งความฝันของคุ)
Learn from yesterday live for today and hope for tomorrow.
(เรียนรู้จากเมื่อวาน ใช้ชีวิตอยู่กับวันนี้ และจงมีความหวังกับวันพรุ่งนี้)
Running away from your problems is a race you will never win.
(การวิ่งหนีให้ไกลจากอุปสรรคและปัญหาต่างๆของคุณคือการแข่งขันที่คุณจะไม่มีวันชนะ)
Don't mix bad words with your bad mood. You will have many opportunities to change a mood, but you will never get the opportunity to replace the words you spoke.
(จงอย่าเอาคำพูดแย่ๆไปใช้เวลาที่คุณอารมณ์ไม่ดี เพราะคุณอาจมีโอกาสมากมายที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์แต่คุณจะไม่มีโอกาสกลับไปแก้ไขคำพูดที่คุณพูดออกไปแล้วได้)
Everything in life is temporary. So if things are going good, enjoy it because it won't last forever. And if thing are going bad, don't worry. It cannot last forever either.
(ทุกสิ่งในชีวิตนั้นไม่คงทนถาวร ดังนั้นถ้าพบเรื่องดีๆก็จงมีความสุขไปกับมันเพราะมันจะไม่คงอยู่ตลอดไป และถ้าหากพบเจอกับเรื่องเลวร้ายก็อย่าได้กังวลเพราะมันไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปเช่นกัน)
Life is like a roller coaster. It has its ups and downs. But it is your choice to scream or enjoy the ride.
(ชีวิตก็เป็นเหมือนกับรถไฟเหาะ มันจะต้องมีทั้งขึ้นและลง แต่มันก็เป็นทางเลือกของคุณว่าจะกรีดร้องด้วยความกลัวหรือจะสนุกไปกับมัน)
Big or small, lies are still lies.
(ไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือเล็กแค่ไหน คำโกหกก็คือคำโกหก)
Sometimes it is very hard to move on, but once you move on, you will realize it was the best decision you've ever made.
(บางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากมากที่จะก้าวเดินต่อไปแต่ครั้งหนึ่งถ้าคุณได้ก้าวไปแล้วคุณจะพบว่ามันคือการตัดสินใจที่ดีที่สุด)
What comes easy won't last. What lasts won't come easy.
(อะไรที่ได้มาง่ายๆจะไม่คงอยู่ถาวร และอะไรที่คงอยู่ถาวรก็จะไม่ได้มาง่ายๆเช่นกัน)
Some people just act like they are trying to help you.
(คนบางคนก็แค่เสแสร้งว่าเขากําลังพยายามช่วยคุณ)