คําคมภาษาอังกฤษ

รวมคําคมภาษาอังกฤษ สั้นๆ โดนๆ พร้อมแปลไทย
Life is short there is no time to leave important words unsaid.
(ชีวิตมันสั้นไม่มีเวลาพอที่จะให้เราเก็บคำพูดที่สำคัญเอาไว้)
As you breathe right now, another person takes his last. So stop complaining and learn to live with what you have.
(ในขณะที่คุณกำลังหายใจอยู่ตอนนี้ใครบางคนกำลังใช้ลมหายใจสุดท้าย ดังนั้นจงเลิกบ่น คร่ำครวญและจงเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตไปกับสิ่งที่ตนมีอยู่)
Never forget what someone says yo you when they are angry. Because that's when the truth comes out.
(จงอย่าลืมสิ่งที่ใครบางคนพูดกับคุณเวลาที่พวกเขาโกรธเพราะนั่นคือเวลาที่ความจริงจะถูกปลดปล่อยออกมา)
Never make someone your everything. Because once they are gone. You will have nothing.
(
อย่าได้ทำให้ใครมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณ เพราะเมื่อถึงเวลาที่เขาจากไปคุณจะไม่เหลืออะไรเลย)
The best feeling in the world is to know that your family are smiling because of you.
(ความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกคือการที่ได้รู้ว่าครอบครัวกำลังยิ้มเพราะคุ)
Don't let someone change who you are, to become what they need.
(อย่าปล่อยให้ใครมาเปลี่ยนตัวตนที่คุณเป็นให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ)
It's always nice to have someone in your life who can make you smile even when they are not around.
(มันดีจริงๆที่จะมีใครสักคนในชีวิตที่สามารถทำให้คุณยิ้มได้แม้ว่าเขาคนนั้นจะไม่ได้อยู่ข้างๆคุณก็ตาม)
Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
(ชีวิตก็เหมือนกับการขี่จักรยาน เพื่อที่จะรักษาความสมดุลคุณจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนตัวไปข้างหน้า)
Darkness can't drive out darkness only light can do that. Hate can't drive out hate only love can do that.
(เราไม่สามารถกําจัดความมืดด้วยความมืดมีแต่แสงสว่างเท่านั้นที่ทําได้ ความเกลียดชังไม่อาจกําจัดด้วยความเกลียดชังมีแต่ความรักเท่านั้นที่ทําได้ Martin Luther King, Jr.)
If you cannot fly, then run, if you can't run, then walk, if you can't walk, then crawl. Whatever you do, you have to keep moving forward.
(ถ้าคุณบินไม่ได้จงวิ่ง ถ้าคุณวิ่งไม่ได้จงเดิน ถ้าคุณเดินไม่ได้จงคลาน ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะต้องดิ้นรนเพื่อมุ่งไปข้างหน้)
I think part of the reason why we hold on to something so tight is because we fear something so great won't happen twice.
(ส่วนหนึ่งของเหตุผลว่าทำไมเราถึงยื้อบางสิ่งไว้แน่นหนานักเป็นเพราะเรากลัวว่าสิ่งที่ดีมากๆอาจไม่เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง)
True love doesn't have a happy ending because true love never ends.
(รักแท้ไม่ได้มีตอนจบที่สุขสมหวัง เพราะรักแท้นั้นจะไม่มีวันสิ้นสุดลง)
I can't promise to fix all your problems but I can promise you won't have to face them alone.
(ฉันไม่อาจสัญญาว่าจะสามารถแก้ไขทุกปัญหาของเธอได้แต่ฉันให้สัญญาว่าเธอจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับมันเพียงลำพัง)
Hurt me with the truth but never comfort me with a lie.
(จงทำร้ายกันด้วยความจริง แต่อย่าได้ปลอบโยนกันด้วยคำหลอกลวง)
God will make a way.
(พระเจ้าจะสร้างหนทางให้กับเราเสมอ)