คําคมภาษาอังกฤษ

รวมคําคมภาษาอังกฤษ สั้นๆ โดนๆ พร้อมแปลไทย
The one greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.
(หนึ่งในความยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตคุณคือการทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณทำไม่ได้)
You can't start the next chapter of your life, if you keep re-reading the last one.
(คุณจะไม่สามารถเริ่มต้นบทต่อไปของชีวิตคุณได้เลยหากคุณมัวแต่อ่านหน้าเดิมซํ้าไปซ้ำมา)
Some people think that to be strong is to never feel pain. In reality, the strongest people are the ones who feel it, understand it and accept it.
(บางคนคิดว่าการที่จะเป็นคนเข้มแข็งนั้นจะต้องไม่รู้สึกเจ็บปวด แต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่เข้มแข็งที่สุดคือคนที่สามารถรับรู้ เข้าใจ และยอมรับความรู้สึกเจ็บปวดเหล่านั้นได้)
Do what you "LOVE" and "LOVE" what you do
(ทำในสิ่งที่เรารักและจงรักในสิ่งที่เราทำ)
Don't let your past dictate your future.
(อย่าปล่อยให้อดีตของคุณมากำหนดอนาคตของคุณ)
It takes a minute to have a crush on someone, an hour to like someone and a day to love someone but it takes a lifetime to forget someone.
(เราใช้เวลา 1 นาทีในการถูกใจ  1 ชั่วโมงในการชอบ และ 1 วันในการหลงรัก แต่เราอาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะลืมใครสักคน)
If you want something you have never had, then you are got to do something you have never done.
(หากคุณต้องการบางสิ่งที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อน คุณจำเป็นต้องลงมือทำบางสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเช่นกัน)
Someone cry not because they are weak. It is because they have been storng for too long.
(บางคนร้องไห้ ไม่ใช่เพราะพวกเขาอ่อนแอ แต่มันเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเข้มแข็งมานานเกินไปแล้)
The brain is the most outstanding organ. It works for 24hr, 365days, right from your birth until you fall in love.
(สมองเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักมากที่สุดมันทำงานวันละ 24 ชม. ตลอด 365 วัน ตั้งแต่วันที่คุณเกิดจนถึงวันที่คุณ "ตกหลุมรัก" <3<3<3)
Don't let somebody be your priority when you are just their option.
(อย่าปล่อยให้ใครมาเป็นคนสำคัญของเรา ในขณะที่เราเป็นเพียงตัวเลือกของเขา)
Weak people revenge. Stong people forgive. Intelligent prople ignore.
(คนอ่อนแอแก้แค้น คนเข้มแข็งให้อภัย คนฉลาดเพิกเฉย)
You have no idea what you are capable of until you try.
(คุณไม่อาจรู้ได้เลยว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างจนกว่าคุณจะลองทำมัน)
A clear rejection is always better than a fake promise.
(การปฏิเสธที่ชัดเจนย่อมดีกว่าคำมั่นสัญญาที่จอมปลอม)
Silence does not always mean "Yes". Sometimes it mean, I am tired of explaining to people who do not even care to understand.
("การเงียบ" ไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับเสมอไป แต่มันหมายความว่า ฉันเหนื่อยที่จะอธิบายให้กับคนที่ไม่สนใจแม้แต่จะทำความเข้าใจ)
Promise, is a big word. It either makes something, or it breaks everything.
(คำสัญญาเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ มันสามารถทั้งสร้างบางสิ่ง หรือไม่ก็ทำลายทุกๆสิ่ง)